Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bostøtte

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha.

Med noen unntak kan alle over 18 år søke. Du må gi skriftlig beskjed til kommunen dersom det skjer vesentlige endringer. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk og bl.a. ha egen inngang og eget bad/toalett.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som har all kontakt med deg.

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Søknadsfrist er den 25. i måneden.

Kommunen mottar søknaden enten elektronisk eller på papir, og kvalitetssikrer opplysningene. Det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen.

Beskrivelse

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha.

Med noen unntak kan alle over 18 år søke. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg.

Søknadsfrist er den 25. i måneden. Bostøtte blir utbetalt den 20. i måneden etter at du søkte.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen.

Du må melde fra om endringer som har betydning for beregningen.

 

Kriterier

Alle over 18 år kan søke bostøtte – unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

Samarbeidspartnere

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen.

Søknadsveiledning

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Papirsøknad skal du sende til kommunen. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Søknadsskjema

Søknadsvedlegg

Søknadsfrist

Den 25. i måneden. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

Søknadsmottaker

Søknaden sendes til kommunen. Se ansvarlig enhet.​

Søknadsbehandling

Kommunen tar imot søknaden, registrerer den i Husbankens bostøtte-program. Det innhentes opplysninger maskinelt fra en rekke offentlige instanser som for eksempel Folkeregisteret, Ligningsregisteret og NAV. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte. 

Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke for hver måned, men du må  gi beskjed hvis det skjer endringer som har betydning for stønadsforholdet. Hvis du flytter, må du søke på nytt og gi nye opplysninger.

Klagemulighet

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du må skrive under på klagen og legge ved relevant dokumentasjon. Kommunen kan hjelpe deg å klage. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad.

Lovpraksis

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Kontakt oss

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar