Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Brukermedvirkning i skolen

Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.

Beskrivelse

Ved hver skole skal det være
• Samarbeidsutvalg (grunnskolen)
• Skolemiljøutvalg (begge skoleslag - x)
• Skoleutvalg (videregående skole)
• Elevråd (grunnskolen)
• Elevråd og allmøte (videregående skole)
• Foreldreråd (grunnskolen)

X - Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen har flertall. I videregående skole skal elevrepresentantene være i flertall i skolemiljøutvalget.

Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet.

Elevråd skal etableres ved hver grunnskole for 5. – 7. årsrtrinn, og for 8. – 10. trinn. Kommunen fastsetter tallet på elevrepresentanter. I videregående skole skal det være et elevråd med minst et medlem for hver tyvende elev.

Foreldreråd er et råd hvor alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer. Foreldrerådet velger at arbeidsutvalg (FAU). Arbeidsutvalget velger to medlemmer med personlige vararepresentanter til skolens samarbeidsutvalg. Lederen av FAU skal være en av de to representantene.
 

Kriterier

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Lovpraksis

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Kontakt oss

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar