Tittel: Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt.aspx

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe er eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Aktuelle lover er

  • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3
  • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 25

Skatteoppkreveren fatter vedtak om betalingsutsettelsen.

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

 

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt