Tittel: Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt.aspx

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

​Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe: Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Aktuelle lover:

  • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 8A-3
  • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Klagen behandles i sakkyndig nemnd og videre i klagenemnda dersom klager ikke for medhold i sakkyndig nemnd.

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

 

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsveiledning

Klagefristen er 6 uker fra skattelistene lagt ut til offentlig ettersyn og du har mottatt vedtaksbrev. Klagen (begjæring om overtakst) skal inneholde en begrunnelse for hvorfor du mener taksten er feil. Klagen må være underskrevet og sendes kommunens postmottak. Skatten må betales selv om det klages på taksten.

Søknadsbehandling

​Det er sakkyndig nemd som behandler krav om overtakst.

 

 

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt