Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Tjenesten gjelder både fritidsbolig og helårsboliger. Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Eiere av helårsbolig eller hytte med pipe/ildsted vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i posten. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren.

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort.

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger reguleres av Forskrift om brannforebygging kap 2, §6.

I følge ny forskrift har Staten bestemt at kommunene ved brann- og feiervesenet også skal sjekke brannsikkerhet og feie piper på alle hytter og fritidsboliger. Nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulighet for å unnta fritidsboliger. Minimumsfrekvensen på fire år er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.


Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder fritidsboliger og helårsboliger. 

 

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Søknadsveiledning

Eiere av helårs- eller fritidsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis  varsel om feiing eller tilsyn i posten. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Søknadsbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Lovpraksis

​Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også «forskrift om brannforebygging kap 2, §6»

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar