Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forliksråd

Emneord (los) Byen og kommunen

Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig.

Beskrivelse

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat. Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen for fire år om gangen.

 

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Pris

Rettsgebyrloven § 7 regulerer plikten til å betale gebyr.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen har tilsyn med forliksrådene.

Søknadsveiledning

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Søknadsvedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Søknadsmottaker

Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der den innklagede bor eller har forretningssted.

Klagemulighet

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

Kontakt oss

Halden Forliksråd Postadresse: Halden Forliksråd, v/namsmannen i Halden, pb. 16, 1751 Halden Besøksadresse: Halden Forliksråd, Halden politistasjon, Olav V`s gate 4, 1767 Halden Telefon: 64 99 30 00 E-post: post.ost@politiet.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar