Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

Emneord (los) Byen og kommunen

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må du først få det signert av en notarius publicus ((byfogdembete eller tingrett). Deretter må du få et apostillestempel, som er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Beskrivelse

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Dette kan du for eksempel trenge hvis du skal inngå ekteskap overfor utenlandsk myndighet og en av partene er norsk statsborger, eller hvis du skal kjøpe eller selge eiendom i utlandet.

Dokumentet må først være signert av en notarius publicus (byfogdembete eller tingrett). Apostillestempelet er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

 

Pris

Apostillebekreftelsen er gratis. Du må imidlertid betale for eventuelle kostnader forbundet med å framskaffe eller kopiere dokumenter.

Søknadsveiledning

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal framlegge dokumenter i, og undersøk hvilke dokumenter de krever apostille på. For dokumenter du skal bruke i Norden, trenger du ikke apostille, bare stempel fra notarius publicus.

Apostillebekreftelsen får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkelig dokumentasjon (originale underskrifter).

Ansvarlig enhet

Relasjonslenker

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar