Tittel: Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring.aspx

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen.

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

 

Kontakt oss

Du er her: Hjem > Tjenester > Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring