Tittel: Helsestasjon for ungdom
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/helsestasjon for ungdom.aspx

Helsestasjon for ungdom

Emneord (los) Familiens hus, Helsestasjon

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

 

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris

Tilbudet er gratis.

Søknadsveiledning

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Lovpraksis

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Helsestasjon for ungdom