Tittel: Hjemmekompostering av matavfall
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/hjemmekompostering av matavfall.aspx

Hjemmekompostering av matavfall

Emneord (los) Renovasjon, Teknisk

Ønsker du å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen.

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

 

Målgruppe

Privathusholdninger

Kontakt oss

Utførende enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Hjemmekompostering av matavfall