Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Karakterer - klageadgang

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.

Beskrivelse

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder
• Standpunktkarakterer
• Eksamenskarakterer
• Karakterer til fag-/svenneprøver og realkompetansevurdering
• Vedtak om ikke å sette standpunktkarakter(er)

Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakterer, karakter for praktisk eksamen eller standpunktkarakter i orden og i oppførsel. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen.

Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha hatt noe å si for resultatet. Dersom en klager får medhold i klage ved muntlig eksamen skal karakterer annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger å gå opp til ny muntlig eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor.

Gjelder klagen prøve i trekkfag, skal det trekkes fag på nytt. Eleven skal få melding om faget med samme frist som ved ordinær prøve.

 

Målgruppe

  • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater (eller den som du har gitt skriftlig fullmakt)
  • Foreldre til umyndige elever, lærlinger eller privatister har selvstendig klagerett

Kriterier

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene.

Søknadsveiledning

Klage som gjelder fag-/svenneprøve og kompetanseprøve skal du sende til fylkeskommunen der prøva er holdt. Når det gjelder klager i forbindelse med sentralt gitt eksamen med sentral sensur i grunnskolen og videregående opplæring, skal skolen sende klagen sammen med prøvesvaret til Fylkesmannen.
Klage på realkompetansevurdering skal sendes til den instansen som har vurdert realkompetansen.

Søknadsbehandling

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. For muntlig eksamen spesielt gjelder at hvis du får medhold, så skal karakteren anulleres og du har rett til å gå opp til ny eksamen.

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar