Tittel: Midlertidig botilbud
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/midlertidig botilbud.aspx

Midlertidig botilbud

Emneord (los) NAV

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere.

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Denne tjenesten er lovpålagt.

Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen tre uker. Opprettholder Nav avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

 

Kriterier

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Klagemulighet

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Midlertidig botilbud