Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Opptenning av ild utendørs

Emneord (los) Forebyggende

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten særskilt tillatelse. For annen type opptenning, som f.eks. flatbrenning er det spesifikke krav og regler.

Beskrivelse

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten særskilt tillatelse. 

Du kan altså tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i, eller i nærheten av skog og annen utmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon. 

Skal du brenne bål, som det er litt størrelse på, må du ringe til Øst-110 sentral og melde ifra at du tenner et bål. Telefonnummeret dit er 64 91 31 00. Dette for å unngå at brannvesenet blir sendt til stedet fordi noen tror at det brenner.


Det
er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning. 

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar