Tittel: Produksjonstilskudd i jordbruket
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/produksjonstilskudd i jordbruket.aspx

Produksjonstilskudd i jordbruket

Emneord (los) Landbruk, Teknisk

Driver du med bevaringsverdig landbruk, har kulturlandskap, dyr på beite, eller produserer mat? Da kan du få produksjonstilskudd for å sikre aktivt og bærekraftig jordbruk.

Beskrivelse

​Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av
  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon
  • husdyrhold
Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.
 

Kriterier

Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. 

Søknadsskjema

​Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn. Les mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Søknadsfrist

​15. mars og/eller 15. oktober, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.

10. januar – etterregistrering av enkelte opplysninger.

Søknadsbehandling

​Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Tilskuddsbrevet blir automatisk sendt til Altinn. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Landbruksdirektoratet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Jordlova §§ 3 og 18

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Produksjonstilskudd i jordbruket