Tittel: Psykiske helsetjenester
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/psykiske helsetjenester.aspx

Psykiske helsetjenester

Beskrivelse

Psykisk helseteam arbeider på dagtid og gir tilbud til personer med ulike psykiske lidelser som angst, depresjon og mer alvorlige tilstander. Tilbudet er vedtaksbasert og kan bestå av støtte- og behandlingssamtaler alene eller i gruppe, kurs i depresjonsmestring (KiD), angstmestringskurs og kunnskapsformidlende familiearbeid.

 

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Kriterier

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Psykiske helsetjenester