Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. 

Beskrivelse

​Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

 

Kriterier

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. 

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Landbruksdirektoratet godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

Søknadsveiledning

​Elektronisk søknadskjema finnes på Altinn.
På Fylkesmannen sine nettsider finner man veileder med utfyllende kommentarer og vilkår for tilskuddene.
Du kan søke fra 1. august og fristen er 15. oktober

Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristen, men da avkortes tilskuddet med kr 1 000 per virkedag. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristen vil bli avvist.

Søknadsvedlegg

​For mange av ordningene kreves kart som viser tiltaksgjennomføring.
I søknadsskjema tegner du inn tiltakene ved å trykke på «tegn i kart». I kartet blir tiltakene sortert etter miljøtema. Det er mulig å importere tiltak fra tidligere i år. Men for søknadsomgang 2019/2020 er det ikke mulig å importere tiltak tidligere år. Alle tiltak må tegnes på nytt dette første året med nytt RMP Oslo og Viken. 

Brukerveiledning for søker på nettsiden til Landbruksdirektoratet.   

Søknadsbehandling

Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Fylkesmannen og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar