Tittel: Renovasjon
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/renovasjon.aspx

Renovasjon

Emneord (los) Renovasjon

​Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

For bestilling av søppelkasse kontakt per.olaussen@halden.kommune.no

 

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Satser og priser

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Relasjonslenker

Du er her: Hjem > Tjenester > Renovasjon