Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

A til Å Tjenestebeskrivelser

Karine Engebretsen Endret:05.12.2017 09:24

På denne siden finner du beskrivelser av kommunale tjenester.​
Tjenestebeskrivelsene inneholder; En beskrivelse av tjenesten, Målgruppe, Kriterier for tjenesten, Samarbeidspartnere, Søknadsveiledning, Søknadsskjema, Informasjon om søknadsv., Vedlegg, Søknadsfrist, Søknadsbehandling, Klagemulighet, Lovpraksis, Kontaktpersoner og  Relasjonslenker

 Tjenestebeskrivelser (utlisting)

 
Adopsjon

Har du lyst til å adoptere er det flere krav som stilles til deg. Hva som er best for barnet vektlegges, og barnet vil få nye rettigheter ved adopsjon.

Adressetildeling

Skal kommunen tildele eller endre en adresse, har du som blir påvirket rett til å uttale deg.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten.

Anleggseiendom Anleggseiendom er del av en bygning eller konstruksjon som strekker seg inn over eller under en annen eiendom.
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Kemneren er den som kontrollerer at arbeidsgiver gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Det er mulighet for å få informasjon og veiledning hvis du tar kontakt med kemneren i din kommune.

Arealoverføring

Eier du grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie, og skal overføre arealer mellom tilstøtende eiendommer, må du ha tillatelse fra kommunen.

Askespredning

Et alternativ til begravelse eller urnenedsettelse er askespredning. Her kan du finne ut hvor det er lov å spre aske, og hvordan man søker om lov.

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

En avkjørsel er området mellom en kommunal vei og privat eiendom. Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Avlastning

 Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av avlastningsopphold for den pleietrengende på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Alle boliger og virksomheter må være tilkoblet det offentlige avløpssystemet.

12345678910...


Opprettet: 10.10.2014 15:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar