Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skolestart

Tidligere skolestart innebærer at barnet kan starte på skolen ett år før når det innen 1. april har fylt 5 år.

Beskrivelse

Tidligere skolestart innebærer at barnet kan starte på skolen ett år før når det innen 1. april har fylt 5 år. 

Det er ikke fritt skolevalg i Halden kommune. Det er vedtatt opptaksområdet for hver enkelt skole. Det kan søkes om at et barn kan få være elev ved en skole utenfor nærskolens opptaksområde. En slik søknad skal sendes Halden kommune, kommunalavdeling undervisning og oppvekst.

 

Målgruppe

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Kriterier

Eleven har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. 

For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Søknadsvedlegg

Sakkyndig uttalelse

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar