Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skoletilhørighet

Det er ikke fritt skolevalg i Halden kommune. Kommunen har vedtatt en forskrift om opptaksområder for hver enkelt skole.

Beskrivelse

Det er ikke fritt skolevalg i Halden kommune. Kommunen har vedtatt en forskrift om opptaksområder for hver enkelt skole. Det kan søkes om at et barn kan få være elev ved en skole utenfor nærskolens opptaksområde. En slik søknad skal sendes Halden kommune, kommunalavdeling undervisning og oppvekst.

Elever som ikke går på sin nærskole må søke spesielt om skoleskyss hvis skolen er mer enn 2, eller 4 km fra hjemmet.
 

Målgruppe

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Kriterier

Hvilken skole eleven hører til, avgjør kommunen etter en konkret vurdering. Vurderingen skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til om for eksempel søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolen og om skoleveien er farlig.  

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar