Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Startlån bolig

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Startlånet er behovsprøvd, og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Du må søke om startlån fra den kommunen du vil kjøpe bolig i. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd.

Beskrivelse

 Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig. Startlån kan innvilges:

 • som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • til utbedring av nåværende bolig
 • til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig
 • til toppfinansiering ved bygging av ny bolig

 

 

Kriterier

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Samarbeidspartnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Søknadsveiledning

Du må søke om startlån fra den kommunen du vil kjøpe bolig i.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller du kan bruke lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Søknadsvedlegg

 •  Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn tolv måneder)
 • Siste års selvangivelse og ligningsutskrift
 • Finansieringsplan
 • Dokumentasjon på eventuell egenkapital / annen finansiering 
 • Lønnsslipp for de to siste månedene
 • Trygdeytelser (giroblankett)
 • Barnebidrag (giroblankett)
 • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette)
 • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan for alle lån)
 • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.)
 • Eventuelle separasjonspapirer/skifteavtale
 • Kopi av gyldig legitimasjon
 • Eventuell legeattest/sosialrapport 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.


 

 

Stikkord

Husbanken Bostøtte Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig Grunnlån

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar