Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en liten alarm som kan bæres på kroppen og som er knyttet til en vaktsentral med hjemmesykepleie. Du kan søke kommunen om en trygghetsalarm.

Beskrivelse

Det må søkes om å få koblet en trygghetsalarm til kommunens vaktsentral. De som ønsker en trygghetsalarm må betale en månedlig sum for leie og drift av trygghetsalarmen. Hjemmesykepleien må ha en nøkkel slik at de kan komme inn i de tilfellene alarmen blir benyttet.

 Søke om tjenester

 

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Kriterier

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Les mer om tjenesten

Pris

 Innstallasjon, reparasjon og vedlikehold av alarmen besørges av hjemmesykepleien. 

Priser og satser

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Kontakt oss

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar