Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Veivedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis du oppdager hull i veien, manglende gatelys eller andre feil og mangler.

Nyttige selvbetjeningsløsninger:

  • Her kan du melde alle tekniske feil! Søk opp Halden første gang du bruker denne tjenesten. Velger du riktig kategori for ditt tips, går dette rett til de som kan gjøre noe med din utfordring. 
  • Vil du ha feilmeldingen vår med deg til enhver tid kan du også søke opp "Borgermelding" der du laster ned apper. 
  • Mørke gatelys kan registreres i Borgermelding eller her.


Beskrivelse

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

 

Ansvarlig enhet

Utførende enhet

Relasjonslenker

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar