Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Samarbeid gir nye løsninger

Samarbeid gir nye løsninger

Halden kommunes prosjekt har som målsetning å bli "Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon". Teknologiselskapet TotalCtrl utvikler den digitale løsningen.

Vi vil redusere matsvinn! 

En bærekraftig mathåndtering vil føre til mer effektiv ressursbruk, og vil kunne spare tid og penger og redusere utslipp av klimagasser. Hver kilo produsert mat tilsvarer i gjennomsnitt et utslipp på ca. 2,8 kg CO2, og her kan både den enkelte innbygger, store og små bedrifter og kommunen selv bidra for å redusere utslippene.  

Halden kommune har fått 1 million kr i tilskudd for gjennomføring av prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon» fra Klimasats, Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene. Det er søkt om støtte til å implementere en digital løsning som skal bidra til bedre planlegging, oppfølging, logistikk og kvalitetssikring av matproduksjon i kommunen.  

Målsetning

Prosjektet skal støtte opp under Halden kommune sin målsetting om å bli Norges mest innovative kommune, og fokus på bærekraftig utvikling. Halden er sannsynligvis den første kommunen som tar i bruk en slik digital løsning for å få bedre forståelse av og redusere eget matsvinn.  

Fokuset er rettet mot sentralkjøkkenet og helse- og omsorgssektoren der matsvinnet er størst, men også skoler og barnehager er involvert. Det er en åpenbar overføringsverdi til andre kommuner med tilsvarende utfordringer i framtiden. 

Samarbeid med TotalCtrl

I forbindelse med dette prosjektet samarbeider Halden kommunen med teknologiselskapet TotalCtrl, som utvikler den digitale løsningen. TotalCtrl leverer programvare som koples til eksisterende varebeholdningssystemer hos næringsaktører, storkjøkken og lignende. Produktdata hentes inn i en sky-basert analyseplattform, og resultatet gir aktøren innsikt gjennom varslinger, hyllebaserte heatmaps, visualiseringer med mer. Programvaren vil hjelpe med å spare tid og kostnader og effektivisere matsvinnhåndteringen. Dette er positivt for hele verdikjeden, fra produsent til forbruker.  

 

Bilde av leder for Hovedutvalget for Plan, Miljø og Klima, Øivind Holt - Klikk for stort bilde

 

 

"Klimaplanen er en del av kommunens budsjett, og ved å kaste mindre mat kan vi både få redusert klimagassutslippene og effektivisert pengebruken".

Øivind Holt, leder for Hovedutvalget for Plan, Miljø og Klima

 

Gjennom prosjektet ønsker Halden kommune å oppnå: 

  • Økt kunnskap og kompetanse knyttet til kommunal mathåndtering. 
  • Reduserte kostnader knyttet til innkjøp av og håndtering av mat. 
  • Informasjonsdeling om sunn, miljøvennlig og etisk ansvarlig mat. 
  • 50-85 % redusert matsvinn i kommunen.  

Prosjektet startet opp høsten 2019 og har pågått i 2020. I løpet av første halvår 2021 avsluttes denne fasen av prosjektet. 

Kontaktpersoner: 

Bjørnar Strøm-Hågensen 
bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no 

Hilde Marie Wold 
hilde.marie.wold@halden.kommune.no