Melde mørke gatelys

Melde mørke gatelys

Du kan melde fra om mørke gatelys med appen vår Borgermelding eller på denne nettsiden der også andre feil kan meldes inn.  

Klikk her for å melde fra om mørke gatelys 

eller ring 175 for feil på fylkesveier.

​Det er Otera Traftec som utfører vedlikehold på gatelys i Halden. Bruker du dette meldesystemet går det normalt kortere tid før det lyser igjen, enn om du melder fra på annet vis.