Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Melde mørke gatelys

Melde mørke gatelys

Den mest effektive måten å melde i fra om gatelys som ikke fungerer, er å melde fra direkte til de som kan gjøre noe med det. 

Klikk her for å melde fra om mørke gatelys 

eller ring 175 for feil på fylkesveier.

​Det er Nett-tjenester som utfører vedlikehold på gatelys i Halden. På lenken over går du direkte til deres nettside hvor du kan melde fra når du oppdager mørke gatelys. Bruker du dette meldesystemet går det normalt kortere tid før det lyser igjen, enn om du melder fra på annet vis.

Du kan også melde fra om mørke gatelys med appen vår Borgermelding eller på denne nettsiden der også andre feil kan meldes inn.