Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Lavterskeltilbud for rusavhengige

Lavterskeltilbud for rusavhengige

Sentrale utfordringer innen rustjenesten antas å være manglende møteplasser og manglende arbeids- og aktivitetstilbud hvor man kan fange opp brukergruppen.

Hensikt/mål:

Stedet skal være et lett tilgjengelig tilbud uten en formell søknadsprosess. Her skal de kunne få en kopp kaffe eller te. Her kan tilbys samtaler/råd/veiledning og informasjon om kjente problemområder knyttet til rusavhengighet og psykisk helse, samt andre relevante tjenester og tilbud. I tillegg finnes tilgang til PC, treningsrom, kjøkken og hobbyaktiviteter.

Lavterskeltilbudet har tilgang til toalett/dusj og klesvaskemulighet. Det stilles ikke krav om rusfrihet.

Samarbeid og finansiering fra Fylkesmannen i Østfold.

Oppstart:

Oktober 2017.

Kontakt:

Marit Skauge Johnsen
marit.skaugejohnsen@halden.kommune.no