Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Bruk av planen skal sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet.

Bruk av «Livets siste dager» forutsetter at alle faggrupper som gir behandling, pleie og omsorg til døende pasienter og deres pårørende har god forståelse for lindrende behandling.

Hensikt/mål

​Undervisningen er første skritt før avdelingene skal innføre arbeidsverktøyet «Livets siste dager». «Livets siste dager» er et hjelpemiddel for personalet, og ingen erstatning for deres kompetanse og kliniske vurderingsevne. Det er viktig at de ansatte føler trygghet og mestringsfølelse i pleien av døende pasienter. Undervisningen gir ansatte nyttige verktøy i palliasjon og symptomlindring. Det åndelige perspektivet, smertebehandling og etikk er viktige temaer som blir viet ekstra oppmerksomhet.

Når hjemmesykepleien og omsorgsboligene innfører bruken av «Livets siste dager» er det i tett samarbeid med Haldens fastleger.

Oppstart:

Våren 2018

Kontakt:

Prosjektleder Heidi Nygaard Wang, heidinygaard.wang@halden.kommune.no