Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Overdoseprosjekt

Overdoseprosjekt

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen i flere år har hatt dødsfall som følge av overdose og i tillegg ble kommune invitert til på delta i prosjekt Nasjonal overdosestrategi.

Intensjonen er å skape en større bevissthet om tema og bidra til å forhindre overdoser

Hensikt/mål:

Kommunen ønsker å ha fokus på risikofylt rusmiddelmisbruk, skadereduserende og forebyggende tiltak samt øke kompetansen på disse temaene for å unngå rusrelatert død og overdoser. Økt kunnskap om disse temaene kan blant annet gi fagpersoner bedre rutiner, økt trygghet i møte med brukere og styrke tiltak knyttet til arbeid med risikoutsatte grupper.

Hensikten med prosjektet er å lære opp pasienter / brukere, pårørende og ansatte til å bruke Naloksonspray i akutte situasjoner for å unngå dødsfall.

Samarbeid og finansiering fra Helsedirektoratet.

Oppstart:

Høst 2018

Kontakt:

Marit Skaug Johnsen, marit.skaugejohnsen@halden.kommune.no

Søknad overdoseprosjekt (PDF, 2 MB)