Digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap

Dette prosjektet er rettet mot deg som synes den stadig økende bruken av internett, data, smarttelefon og andre digitale muligheter i hverdagen er utfordrende eller vanskelig.

Det helhetlige målet til prosjektet er å skape en trygg digital hverdag for Halden kommunes innbyggere. Altså, hjelpe deg som synes datamaskin eller andre digitale midler er vanskelig, nå et nivå av mestring som skaper trygghet i hverdagen. Det gjelder alt fra bruk av datamaskin, e-post, finne lønnslippen, eller til og med bruke smarttelefon.

Du kan lese mer om prosjektet her

Du kan forsterke din uavhengighet

I den vanskelige perioden vi har vært gjennom, med stengte kontorer og mangel på veiledning, har vi sett digital utenforskap enda tydeligere enn før. Det har skapt utfordringer for både innbyggere og ansatte i kommunen. Når man har problemer med bruken av datamaskin, internett eller generell teknologi, kan man lett føle seg isolert. Dette er dette vi ønsker å forebygge.

Prosjektet har ingen fastsatt forhåndsbestemt løsning. Vi søker istedenfor i felleskap etter aktiviteter som vil redusere utenforskapet. Dette vil gjøres i et samhandlingsprosjekt, der innbyggere, frivilligheten, banker, lag, foreninger og kommunen samarbeider om løsninger.

Hvis dette prosjektet skal lykkes, er vi avhengig av samarbeidspartnere. Alle er velkomne til å delta, om du har digital kompetanse eller ei. Det eneste kravet er at du ønsker å redusere digital utenforskap.