Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Oppstartsdag

Oppstartsdag

Oppstartsdag var 6. april kl 8.30 - 15.30 i Folkets hus Halden

Agenda 

08.30 - 09.00   Registrering og kaffe
09.00 - 09.30   Velkommen og presentasjon av prosjektet v/prosjektleder Karine Engebretsen Kommunikasjon og service  
09.30 - 10.00   Digital hele livet - Hva er grunnleggende digitale ferdigheter? v/Eddie Pedersen og Tanja Aas, HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)
10.00 - 10.15   Pause
10.15 - 10.45   Digitalt utenforskap i Trondheim v/Torunn Tømmervold, Trondheim folkebibliotek
10.45 - 11.15   Datahjelp for vettskremte v/Arild Pedersen, Indre Østfold kommune
11:15 - 12:00   Lunch
12:00 - 13.15   Kafèdialog v/Marit Heggland - Halden kommunale kompetansesenter
13.15 - 13.30   Pause
13.30 - 14.15   Kafèdialog fortsetter
14.15 - 14.30   Pause
14.30 - 15.15   Oppsummering av kafèdialog  v/Marit Heggland - Halden kommunale kompetansesenter
15.15- 15.30    Veien videre v/prosjektleder Karine Engebretsen , Kommunikasjon og service

Invitasjon til oppstartsdag (PDF, 621 kB)

Sted:

Møterom Folkets hus, Tordenskjolds gate 5

Resultat fra dagen

Vi samlet nesten 70 mennesker i Folkets hus. Hovedvekten av de påmeldte kan kategoriseres i gruppen "eldre". Det var stor interesse for dagens tema og det var tydelig et tema som mange hadde tanker om.

Det ble holdt flere interessante innlegg fra bla. Trondheim Folkebibliotek, Indre Østfold kommune og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  Det var stort engasjement i salen og foredragsholderne fikk mange gode spørsmål underveis. 

Presentasjonene finner du under menyvalget Presentasjoner

Presentasjonene ble etterfulgt av en Kafèdialog. Her kan du lese om Kafèdialog

Kafèdialogen ga oss mange gode innspill som vi skal jobbe videre med.  

Notater fra oppstartsmøte i Digitalt utenforskap - kafédialog (DOCX, 23 kB)

Vi er svært fornøyde med dagen og gleder oss til å iverksette noen av de gode forslagene fra møtedeltagerne.