Aktiviteter - metode for gjennomføring

Aktiviteter - metode for gjennomføring

I dette prosjektet skal vi gjennomføre mange aktiviteter fordelt i forskjellige delprosjekter. For at vi skal jobbe på samme måte i de forskjellige delprosjektene, har vi utarbeidet en metode for gjennomføring av aktiviteter.  

Før det er besluttet om aktiviteten skal gjennomføres

Før det skal gjennomføres en aktivitet i regi av dette prosjektet, ønsker vi at dere skal du gå gjennom noen punkter

 • Beskriv aktiviten 
  • Hva skal utføres
  • Når skal den utføres (dato/tid)
  • Hvor skal aktiviteten gjennomføres
 • Hvem skal være ansvarlig for gjennomføring av aktiviteten.
 • Hvem er i målgruppa for aktiviteten som skal gjennomføres
 • Lage kostnadsoverslag 
  • Er aktiviteten gjennomførbar i forhold til kostnader?
 • Send forslag til Styringsgruppen for enten Ja eller Nei til gjennomføring av aktiviteten

Om aktiviteten er gjennomførbar

 • Booke sted
 • Booke kursholdere/de som skal holde innlegg/delta i aktiviteten
 • Lage invitasjon og invitere deltagere til aktivitet
  • Invitasjon skal legges ut;
   • på kommunens nettside
   • i app
   • på Facebook
   • på papir - oppslag
   • andre steder
   • (annonse HA)
 • Legge inn aktivitet i aktivitetskalender på nettside
 • Markedsføring
  • Webredaktører for de forskjellige kommunalavdelingene involveres