Artikler om Digitalt utenforskap

Artikler om Digitalt utenforskap

Her finner du artikler relatert til prosjektet Digitalt utenforskap. 

Artikler om tema digitalt utenforskap

NRK: Krever bedre banktjenester

Adresseavisen: Digitalt utenforskap er et problem som ikke blir mindre

Midtnorsk debatt: Hva gjør digitalt utenforskap med samfunnet

Universitetet i Agder: Digitalt utenforskap utfordrer velferden

Samfunnviteren.no: Kampen mot digitalt utenforskap

Kommunenes sentralforbund:  Overstrømmede glede og mestring - veiledning