Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Budsjett og finansiering digitalt utenforskap

Budsjett og finansiering digitalt utenforskap

Dette er et prosjekt man kan gjøre så stort man bare ønsker og har ressurser til.

Vi har i første omgang satt en maksramme på kr 500.000,- som skal gå til samlinger, opplæring, kursholdere, foredragsholdere (reise- , opphold og timekostnader) og leie av lokaler i forbindelse med aktiviteter.

Samtlige prosjektdeltagere, delprosjektleder og prosjektledelse vil delta kostandsfritt for prosjektet og tilføre timer som egeninnsats.

Fordeling av kostnader

Før prosjektstart antok vi følgende fordeling av kostnader

Prosjektdeltagere og (del)prosjektledere: kr 0,- Leie av lokaler til aktiviteter: kr 50.000,- Kurs/opplæring: kr 300.000,- Kurs og foredragsholdere: kr100.000,- Materiell: kr 50.000,

Etter å ha jobbet med prosjektet noen måneder

Etter nå å ha jobbet med prosjektet en stund, ser vi at markedsføring blir en stor sum. Årsaken er at vi ser at annonser i papiravis er nødvendig i dette prosjektet. Vi har så langt fått mye større respons på annonser i lokalavis enn i kommunens digitale kanaler. 

I stedenfor for å bruke penger på Leie av lokaler, har vi kjøpt inn PC`er og annet utstyr til et nytt kursrom. På den måten har vi fått klargjort et lokale for en permanent veiledningstjeneste.

Rommet har en stor og relativt ny smartboard tavle og nødvendig møbler (bord, stoler, lenestoler ++) som Halden kommune  tidligere har kjøpt inn og som vi nå bruker i vårt nye kursrom.
Kursrommet vi har innredet, ligger ved kommunens servicesenter og er reservert til kurs og aktiviteter i regi av dette prosjektet.

Vi har nå kommet til en fase i prosjektet hvor vi må leie inn personer for å holde flere kurs. Frivilligsentralen har mange frivillige som kan bistå, men det må settes i system. Vi trenger at person som kan koordinere og klargjøre for en permanent og systematisk veiledningstjeneste.

Finansiering

Prosjektet har fått tildelt kr 400.000,- i Skjønnsmidler fra Statsforvalteren.

I tillegg har Halden kommune bidratt med utlån av rom, teknisk utstyr og møbler til prosjektet.