Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Om samskapingsprosjektet

Om samskapingsprosjektet

Den nye digitale hverdagen kan være utfordrende for flere av våre innbyggere/brukere og ikke minst for kommunens ansatte.

Mange er helt uten digital kompetanse. Utfordringer rundt dette øker ettersom digitaliseringen av samfunnet øker.

Prosjektbeskrivelse (DOCX, 359 kB)

Mangel på digital kompetanse skaper digitalt utenforskap. Dette prosjektet tar for seg problemstillinger rundt dette tema. Det er gjennomført og skal også videre gjennomføres en rekke aktiviteter i prosjektet. Det er aktiviteter som kan forebygge og redusere digitalt utenforskap.

Mål 

Vi ønsker å etablere et samskapingsprosjekt hvor ikke bare ansatte i kommunen men også kommunens innbyggere går inn som aktive medspillere for å redusere digitalt utenforskap.

Vi ønsker å sette våre medarbeidere og samarbeidspartnere i stand til å bli gode digitale verter/veiledere som vil kunne øke tryggheten og ferdigheten til våre innbyggere som er avhengig av digitale verktøy i sin hverdag. 

Vi ønsker at innbyggerne får nok digital kompetanse til å klare seg slik at det digitale utenforskapet reduseres.

Utfordringene

I tiden vi nå ha vært gjennom hvor offentlige kontorer i perioder har vært stengt og veiledning i bruk av digitale løsninger har vært mangelvare, ser vi enda tydeligere enn før hvordan digitalt utenforskap har skapt utfordringer for innbyggerne.  

Der vi ser at digitale ferdigheter oftest mangler, er blant fremmedspråklige og eldre, men vi finner også andre som har utfordringer med den digitale hverdagen. 

NAV, frivilligsentralen, biblioteket, Halden kommunale kompetansesenter og servicesenteret har mange av de samme «kundene» i Halden kommune. Vi har snakket mye om hva vi kan gjøre for å skape trygge og fornøyde innbyggere i en digital verden.  

Så langt har vi på hvert vårt sted, gjennomført personlig veiledning og opplæring etter behov. Vi ser at dette ikke er nok. Vi ønsker å løfte tema opp og samarbeide mer om hva vi skal gjøre for å unngå Digitalt utenforskap blant «kundene» våre.  

Vi mener at mer koordinering og planlegging av dette arbeidet ville kunne gi en god effekt for innbyggerne. Kanskje treffer vi bedre med veiledning og opplæring enn vi gjør i dag? 

Hva menes med samskaping?

Samskaping handler om å samle kompetanser, ideer, engasjement og virkelyst blant medarbeidere, innbyggere, lokale virksomheter og lag og foreninger for å løse felles oppgaver, problemer og utfordringer. Hensikten er å finne nye løsninger sammen med de aktuelle aktørene. Målet er også å gjennomføre aktiviteter basert på løsninger fremkommet i prosjektet.

Samskapingsprosesser foregår på tvers av enheter i offentlig sektor, men krever i tillegg at ikke-offentlige aktører deltar på likeverdige vilkår. Deltakere i en samskapingsprosess vil kunne bestå av kommunale aktører fra forskjellige enheter sammen med innbyggere, lokalt næringsliv og lokale lag og foreninger.