Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Problemstillinger

Utfordringer for dem som kan lite norsk

Det er ofte vanskelig tekst på nettsider og i søknadsskjema.

Søke offentlige tjenester

Mange har utfordring med å søke offentlige tjenester. De har problem med innlogging med bruk av MinID og utfylling av søknadsskjema og språket er vanskelig å forstå.

Har biblioteket ansvar for andres tjenester?

NAV, Skatteetaten, banker og andre henviser desperate folk til biblioteket for å få hjelp, men har biblioteket egentlig ansvaret for andres tjenester?

Barn og unge uten digital kompetanse

Dagens unge bruker PC til spill og sosial omgang. Allikevel er det unge med store huller i sin digitale kompetanse. Hvordan tette disse hullene? Fra 5 til 25 år.

Banktjenester

Mange sliter med å bruke banktjenester. Enkelte banker har ikke lengre en skranke innbyggerne kan gå til for å få hjelp. I dette delprosjektet tar vi bla. for oss gruppen "eldre". 

Eldre som ønsker veiledning og ikke opplæring

En brukerundersøkelse viste at de fleste eldre i Halden ønsker veiledning eller hjelp ved behov, de er ikke interessert i å lære noe nytt. Hvordan møter vi dette behovet? Fra 55 år og eldre