Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Metodikk - gjennomføring av prosjektet

Metodikk - gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker å dele informasjon om hvordan vi har jobbet og fortsatt jobber i prosjektet. Vi prøvd og feilet litt underveis, og justert vår metodikk etter hva som har fungert.

Vi startet prosjektet med en fellessamling der kafèdialog var sentralt. Vi så og ser på problemstillinger (problemforståelse) og idéutvikling. Videre velger vi ut idéer (aktiviteter), tester ut ideer (gjennomfører aktiviteter) og evaluerer. Til sist ser vi om det vi har gjort bør deles med andre og eventuelt gjentas.

I dette prosjektet vil det bli mye prøving og feiling. Samskaping er en ny måte å jobbe på både for prosjektdeltakerne og for lokalsamfunnet. Erfaringene prosjektdeltakerne har gjort seg mellom samlingene tar man med seg inn i neste samling, og deler sine erfaringer med de andre deltakerne.

Aktivitet

Info. om aktivitet

Ansvarlig

Status aktivitet

Valg av prosjektleder + medhjelper
 • Prosjektleder: Karine Engebretsen
 • Medhjelper: Marit Heggland
Direktør samfunn og samskaping Utført
Etablere delingssted Lage eget prosjektområde på kommunens nettside Karine Utført
Etablering av styringsgruppe 

Enhetsledere samfunn og samskaping

Enhetsledere samfunn og samskaping Utført
Deltagere i arbeidsgruppe Forslag til deltagere i arbeidsgruppe Enhetsledere samfunn og samskaping Utført
Penger vi kan søke om?
 • Tilskuddsportalen
 • Statsforvalteren - fått tilskudd
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
Marit og Karine

Utført / Pågående

Problemstillinger + etablere arbeidsgruppe
 • Bibliotek
 • Unge og barn fra 5 til 25 år
 • Fremmedspråklige 
 • Eldre 55år+
 • Banktjenester
 • Offentlige tjenester
Marit og Karine Utført
Kontakte KS

Hvordan involvere KS i prosjektet?

Karine Utført
Kontakte HK-dir

Hvordan involverere HK-dir?
Direktoratet for høyere utdanning og kompetans

Marit Utført
Utdyping av problemstillinger og "verve" deltagere til arbeidsgruppen
 • Hver deltager i arbeidsgruppen skal legge frem konkrete problemstillinger fra eget ansvarsområde
 • Synliggjøre interessenter
 • Se på hvem som kan være aktuelle deltagere i prosjektet
Alle deltagere i arbeidsgruppen

Utført / Pågående

Prioritere problemstillinger Velge problemstillinger som det skal jobbes med Marit og Karine/ arbeidsgruppe Utført / Pågående
Oppstartsdag - samling av interessenter 
 • Egen agenda
Marit og Karine Utført
Etablere arbeidsgruppe
 • Representanter fra de forskjellige interessentene;
  • Frivilligentralen
  • Seniornett
  • Pensjonistforbundet
  • Banker 
   • Berg sparebank
   • Sparebank 1
  • Halden Bibliotek
  • NAV - Ung arena
  • Halden kommunale kompetansesenter
  • Kommunikasjon og service
  • Kirkens bymisjon
  • Halden videregående skole
Alle deltagere i arbeidsgruppen

Utført/ Pågående

Stadig nye deltagere kommer til i arbeidsgruppen

Oppgaver for arbeidsgruppen
 • Setter opp forslag til aktiviter som skal gjennomføres
 • Får frem eventuelle kostnader
 • Mulig finansiering av aktivteter?

Alle deltagerne i arbeidsgruppen

Pågående
Etablere delingssteder

Lage eget prosjektområde på kommunens nettside med informasjon om prosjektet.

Karine Utført