Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Prosjektorganisering og prosjektdeltagere

Prosjektorganisering og prosjektdeltagere

Prosjektledelse

Prosjektet blir ledet av prosjektleder Karine Engebretsen (Enhetsleder Kommunikasjon og service) og medhjelper Marit Evelyn Heggland (Rektor Halden kommunale kompetansesenter). Til sammen er de definert som Prosjektledelse i oversikten under.

Styringsgruppe

Prosjektet har en egen styringsgruppe som består av samtlige enhetsledere i kommunalavdeling Samfunn og samskaping. Styringsgruppen har ansvar for å godkjenne/avvise foreslåtte aktiviteter fra arbeidsgruppen. Direktør for Samfunn og samskaping er leder av styringsgruppen.

Arbeidsgruppen

Det har stadig kommet nye deltagere inn i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen i prosjektet består nå av.

Delprosjekter/samarbeidsgrupper

Da vi startet prosjektet trodde vi det var behov for egne delprosjektledere og samarbeidsgrupper som skulle jobbe med de forskjellige problemstillingene. I praksis har vi erfart at vi jobber bedre med en stor arbeidsgruppe hvor vi blir enige om aktiviteter vi skal gjennomføre og fordeler oppgavene oss imellom.

Vi har derfor gått vekk fra tanken om å jobbe i små samarbeidsgrupper.

Kommunikasjon og markedsføring

Kursholdere

 • Digihjelpen
  • Lærling og ansatte på Halden bibliotek
  • Den som betjener skranken i kommunens servicesenter
 • Halden kommune, Kommunikasjon og service
 • Halden videregående skole, utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Halden videregående skole, utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Forskjellige elever fra Halden videregående skole, utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon 1. og 2. år.
 • Berg sparebank
 • Halden kommune, Kommunikasjon og service
 • Sparebank 1
  • har sagt ja til å delta
 • Frivilligsentralen
  • har sagt ja til å delta
 • Kirkens bymisjon
  • har sagt ja til å delta

KS vil følge prosjektet vårt.

Hvem kan delta i prosjektet?

Alle er velkomne til å delta i dette prosjekter uavhengig om du har digital kompetanse eller ei. Det eneste kravet vi har er at du ønsker å redusere digitalt utenforskap.

Har du lyst til å bidra i prosjektet kan du ta kontakt med:

Sammen lykkes vi!

Karine Engebretsen
Enhetsleder Kommunikasjon og service
E-post
Telefon +47 91 75 35 88
Marit Evelyn Heggland
Rektor
E-post