Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Samarbeid på tvers

Samarbeid på tvers

For å lykkes i prosjektet er man avhengig av samarbeid på tvers.

Samarbeidet mellom Halden videregående skole utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Halden kommune 

Det er behov for praksisplasser for elevene på Halden videregående skole bla. for utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Prosjektet Digitalt utenforskap har behov for kursholdere, veiledere og markedsføringsbistand.  Samtidig er det et uendelig behov for gjennomføring av aktiviteter/kurs/veiledning i prosjektet. Halden kommune har kursrom og utstyr som elevene kan benytte til å holde kurs. I dette prosjektet kunne elevene trene på reelle oppgaver og ikke bare simulerte oppgaver som det ofte er i skolesammenheng. Vi ble enige om å få på plass et samarbeide. Dette kunne bare bli en vinn - vinn situasjon for alle parter.

Les mer om utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon på vilbli.no

Vi så at elevene kunne bidra med forskjellige ting:

  • Elevene skal lære seg  å veilede/kurse andre. 
    • Å planlegge og gjennomføre kurs kunne være en fin oppgave for elevene. Lærerne plukker ut forskjellige tema elevene skal undervise i og lager en plan for gjennomføring. Elevene får opplæring i de tema de skal undervise i på skolen. Lærerne har så langt utarbeidet en modell der man nesten har en til en-opplæring i kurs som holdes. Lærer er alltid tilstede under opplæringen.
  • Det er alltid fint med brukerveiledninger for dem har vært på kurs.
  • På medialinja lærer elever om markedsføring.
    • Hver onsdag jobber to elever fra medialinja med oppgaver relatert til markedsføring i prosjektet. Disse elevene veiledes av en kommunikasjonsmedarbeider ansatt i Halden kommune.
  • Datahjelpen på Halden bibliotek (lørdager) og kommunens servicesenter (onsdager) har behov for flere veiledere og elevene gir nyttig bistand.