Hva menes med Kafèdialog?

Hva menes med Kafèdialog?

Kafèdialog er en fin måte å få deltagerne i et prosjekt engasjerte og kreative i forhold til løsninger. I vårt prosjekt skal vi benytte kafèdialog til å synliggjøre og få frem aktiviteter som bør gjennomføres for å bekjempe digitalt utenforskap.

Hvordan gjennomfører vi kafèdialog i vårt prosjekt

Det velges en som er overordnet ansvarlig for kafèdialogen for hver samling.

Vi har før hver samling, bestemt oss for noen problemstillinger vi vil se nærmere på i hver samling.

Alle deltagerne som er med i samlingen plasseres gruppevis ved bord. Antall bord=antall problemstillinger vi skal se nærmere på.

Vedkommende som er ansvarlig for kafèdialogen, skal før oppstart av kafèdialogen;

  • Presentere problemstillinger 
  • Beskrive hva vi skal gjøre i kafèdialogen for samlingsdeltagerne

Hver "eier"  av en problemstilling beveger seg fra bord til bord. Det settes av eks. 15 minutter ved hvert bord hvor prosjektdeltagerne kommer med forslag til aktiviteter som kan løse problemstilling. Eier av problemstilling noterer forslag til akiviteter.

Etter kafèdialogen

Etter kafèdialogen og samlingens slutt,  skriver eierne av problemstillingen inn forslag til aktiviteter på prosjektsiden.

Forslag til aktiviteter gås gjennom i hver delprosjektgruppe som er etablert for hver problemstilling. Prosjektgruppen legger fram forslag til aktiviteter med tilhørende kostnader for styringsgruppen.

Styringsgruppen beslutter hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Delprosjektgruppene gjennomfører aktiviteter som det er besluttet skal gjennomføres.