Metodikk - overordnet aktivitetsoversikt i prosjektet

Metodikk - overordnet aktivitetsoversikt i prosjektet


Aktivitet

Info. om aktivitet

Ansvarlig

Status aktivitet

Valg av prosjektleder + medhjelper

Prosjektleder: Karine Engebretsen

Medhjelper: Marit Heggland

 

Direktør samfunn og samskaping  
Etablere delingssted Lage eget prosjektområde på kommunens nettside Karine  
Etablering av styringsgruppe 

Enhetsledere samfunn og samskaping

Enhetsledere samfunn og samskaping  
Deltagere i arbeidsgruppe Forslag til deltagere i arbeidsgruppe Enhetsledere samfunn og samskaping  
Penger vi kan søke om? Tilskuddsportalen Marit og Karine  
Problemstillinger + etablere arbeidsgruppe
 • Bibliotek
 • Unge og barn fra 5 til 25 år
 • Fremmedspråklige 
 • ​​​​​​​Eldre 55år+​​​​​​​
 • Banktjenester
 • Offentlige tjenester
Marit og Karine  
Kontakte KS

Hvordan involvere KS i prosjektet?

Karine  
Kontakte HK-dir

Hvordan involverere HK-dir?
Direktoratet for høyere utdanning og kompetans

Marit  
Utdyping av problemstillinger og "verve" deltagere til delprosjekter
 • Hver deltager i arbeidsgruppen skal legge frem konkrete problemstillinger fra eget ansvarsområde
 • Synliggjøre interessenter
 • Se på hvem som kan være aktuelle deltagere i hvert delprosjekt
Alle deltagere i arbeidsgruppen  
Prioritere problemstillinger Plukke ut xx problemstillinger som det skal jobbes med på oppstartsdag1 Marit og Karine/arbeidsgruppe  
Oppstartsdag - samling av interessenter 
 • Egen agenda
Marit og Karine  
Etablering av delprosjektgrupper per problemstilling som tar for seg aktiviteter foreslått på oppstartsdag
 • Representanter fra de forskjellige interessentene;
  • Verve eksterne deltagere fra oppstartsdag
  • Frivilligentral
  • Seniornett
  • Biblioteket
  • NAV
  • Båstadlund
  • Halden kommunale kompetansesenter
  • Kommunikasjon og service
Marit og Karine  
Hver delprosjektgruppe
 • Velger delprosjektleder
 • Setter opp forslag til aktiviter som skal gjennomføres
 • Får frem eventuelle kostnader
 • Delprosjektleder legger frem forslag til aktiviteter og tilhørende kostnader for styringsgruppe
 • Mulig finansiering av aktivteter?

Marit og Karine deltar som observatør i delprosjekter men viktig for å få tilsamskaping at delprosjektene kjøres selvstendig.

 
Aktiviteter  Aktiviteter besluttet av styringsgruppe, gjennomføres Delprosjektledere  
Etablere delingssteder

Lage eget prosjektområde på kommunens nettside med informasjon fra prosjektet.

Karine