Prosjektorganisering

Prosjektorganisering

Prosjektledelse

Prosjektet blir ledet av prosjektleder Karine Engebretsen (Enhetsleder Kommunikasjon og service) og medhjelper Marit Evelyn Heggland (Rektor Halden kommunale kompetansesenter). Til sammen er de definert som Prosjektledelse i oversikten under.

Styringsgruppe

Prosjektet har en egen styringsgruppe som består av samtlige enhetsledere i kommunalavdeling Samfunn og samskaping. Styringsgruppen har ansvar for å godkjenne/avvise foreslåtte aktiviteter fra arbeidsgruppen. Direktør for Samfunn og samskaping er leder av styringsgruppen.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen i prosjektet består av prosjektledere for de forskjellige delprosjektene. Medhjelper til overordnet prosjektleder er leder av arbeidsgruppen.

Delprosjekter

Det skal etableres delprosjekter tilhørende hver problemstilling som fremkommer i prosjektet.
Hvert delprosjekt har en egen prosjektleder.

Karine Engebretsen
Enhetsleder Kommunikasjon og service
E-post
Telefon 917 53 588
Marit Evelyn Heggland
Rektor
E-post
Telefon 69 17 48 21
Mobil 971 71 757