Ressurser

Ressurser

Det er flere nyttige nettsider vi vil benytte i dette prosjektet

Digihjelpen KS

Her finner du en håndbok som er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere.

Nettsiden inneholder tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Digidel.no

Digidel.no er et nettsted for dem som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Alle ressursene på digidel.no er gratis