Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

For å kunne gjennomføre dette samskapingsprosjektet er vi avhengig av samarbeidspartnere for å lykkes.

Vi har samarbeidspartnere både fra Pensjonistforbundet, banker, Frivilligsentralen, Seniornett, NAV og kommunen. 

KS vil følge prosjektet vårt.

Hvem kan delta i prosjektet?

Alle er velkomne til å delta i dette prosjekter uavhengig om du har digital kompetanse eller ei. Det eneste kravet vi har er at du ønsker å redusere digitalt utenforskap.