Samskapingsprosjektet Digitalt utenforskap

Samskapingsprosjektet Digitalt utenforskap

Den nye digitale hverdagen kan være utfordrende for flere av våre innbyggere/brukere. Mange er helt uten digital kompetanse. 

Utfordringen rundt dette øker ettersom digitaliseringen av samfunnet øker. Mangel på digital kompetanse skaper digitalt utenforskap.

Prosjektet hadde oppstart i mars 2022 og tar for seg problemstillinger rundt tema Digitalt utenforskap. Det skal gjennomføres en rekke aktiviteter i regi av prosjektet. Det er aktiviteter som kan forebygge og redusere digitalt utenforskap.

På dette området finner du all informasjon om det pågående prosjektet