Metode for gjennomføring av aktiviteter

Metode for gjennomføring av aktiviteter

I dette prosjektet skal vi gjennomføre mange aktiviteter fordelt på mange forskjellige kursholdere. For at vi skal jobbe på samme måte i de forskjellige aktivitetene, har vi utarbeidet en metode for gjennomføring av aktiviteter.  

Før det skal gjennomføres en aktivitet i regi av dette prosjektet, ønsker vi at dere som er kursholdere og/eller har fått ansvaret for gjennomføringen av en aktivitet, skal gå gjennom noen punkter

 • Beskriv aktivitet
  • Hva skal gjennomføres
  • Når skal det gjennomføres (dato/tid)
  • Hvor skal aktivitet/kurs/veiledning gjennomføres
 • Hvem skal være ansvarlig for gjennomføring av aktivitet?
 • Om kurs - hvem skal holde kurs?
 • Hvem er i målgruppa for aktivitet som skal gjennomføres?
 • Lage kostnadsoverslag 
  • Er aktivitet gjennomførbar i forhold til kostnader?
 • Send forslag til Arbeidsgruppe for enten Ja eller Nei til gjennomføring av aktiviteten

Om aktivitet er gjennomførbar

 • Booke sted
 • Booke kursholdere/de som skal holde innlegg/delta i aktiviteten
 • Ta kontakt med dem som har ansvar for Kommunikasjon i prosjektet som lager invitasjon og inviterer deltagere til aktivitet
 • Invitasjon skal legges ut
  • på kommunens nettside
  • i app
  • på Facebook
  • på papir - oppslag/ark som deles ut
  • andre steder
  • annonse Halden Arbeiderblad
 • Kommunikasjonsansvarlig skal legge inn aktivitet i aktivitetskalender på kommunens nettside
 • Prosjektleder legger ut informasjon om aktiviteten på prosjektets område på kommunens nettside
 • Markedsføring
  • Kontakt Kommunikasjonansvarlige i prosjektet så lager de en plan for markedsføring