Banktjenester

Banktjenester

Mange sliter med å bruke banktjenester. Enkelte banker har ikke lengre en skranke innbyggerne kan gå til for å få hjelp. I dette delprosjektet tar vi bla. for oss gruppen "eldre". 

Noen aktuelle emner

-Hvordan takle feilmeldinger fra f.eks nettbank, hvem kan kontaktes? Hvordan ivaretas sikkerheten for personopplysninger?

-Automatisk oppdatering av PC, problemer etterpå med oppkobling av printer, internett som forsvinner osv. 

Hvem kan kontaktes, hvordan ivaretas sikkerheten for personopplysninger?

- Mobilbank, hvordan betale med link fra f.eks. offentlige kontor som lege osv.? 

Hvor søke hjelp?

Også her, ivaretakelse av sikkerhet for personopplysninger...
Alle disse pkt må avklares før problemene oppstår, preventivt.

Flere kurs

Det har vært gjennomført en rekke nettbankkurs og flere skal gjennomføres. Kursholder har vært en ansatt i Berg sparebank. Sparebanken 1 har også meldt at de ønsker å tilby kurs.

Det har vært god respons på det som har vært satt opp av kurs. Det benyttes nettbanksimulator på våre kurs.