Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Avsluttede prosjekter

Vann og avløp - Ole Dahls og Major Forbusgate

Halden kommune skal i løpet av 2019/2020 oppgradere vann- og avløpsledninger i Ole Dahlsgate og Major Forbusgate. Anleggsarbeidet starter 5. august 2019.

Oppgradering av Busterudparken

Halden kommune skal i 2019 starte arbeidet med å oppgradere Busterudparken med skøytebane, bowlsbane og vannspill.

Gangvei ved Hovsveien

Halden kommune skal bygge nytt fortau langs Hovsveien for å bedre tryggheten for fotgjengere. 

Overvann - Knardal og Skippergata

Halden kommune skal i løpet av 2020 legge en overvannsledning fra Knardalsveien ned til Pyntestredet, over Tønne Huitfeldts plass og ut i havnebassenget. For å unngå å stenge trafikken flere ganger, bygges det samtidig nytt fortau i Knardalsbakken.

Ny gjenvinningsstasjon på Rokke med ny adgangskontroll

I september 2020 åpner en helt ny gjenvinningsstasjon på Rokke avfallsanlegg for private husholdninger. Samtidig innføres en ny type adgangskontroll for å sikre at privatpersoner i Halden skal få lavest mulig kostnad. 

Nytt havnekontor

Halden havn har fått nytt kontorbygg. Det er et viktig løft for alle som jobber på havna – både kommunens egne ansatte og våre kunder. 

Vann og avløp - Porsnes

Halden kommune skal i løpet av vinteren og våren 2019 oppgradere vann- og avløpsledninger i flere gater rundt Porsnes.

Vann og avløp - Festningsgata

Halden kommune skal i løpet av høsten 2018 og 2019 oppgradere vann- og avløpsledninger i Festningsgata og deler av Knardalsbakken.