Tour of Scandinavia

Søndag 14. august er sykkelrittet Tour of Scandinavia i Halden. Det gir flere stengte gater, så planlegg all kjøring i god tid.
Her finner du informasjon og kart over hvordan trafikken påvirkes under Tour of Scandinavia. 

Avsluttede prosjekter

Vann og avløp - Roseveien

Halden kommune har sanert eksisterende vann- og avløpsledninger i Roseveien. Anleggsområdet besto av et boligfelt og berørte gater var Roseveien og Heiderødveien. 

Vann og avløp - Ole Dahls og Major Forbusgate

Halden kommune skal i løpet av 2019/2020 oppgradere vann- og avløpsledninger i Ole Dahlsgate og Major Forbusgate. Anleggsarbeidet starter 5. august 2019.

Vann og avløp - Oskleiva og Fjellstua

Halden kommune skal i løpet av høsten 2020 og starten på 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Oskleiva og Fjellstua. Anleggsarbeidet starter i august.

Vann - ringledning fra Bergsmoen til Torpum og Justisveien

Halden kommune fortsetter nå med de siste parsellene på ringledningsprosjektet. Arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden er i siste fase og skal sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​

Oppgradering av Busterudparken

Halden kommune skal i 2019 starte arbeidet med å oppgradere Busterudparken med skøytebane, bowlsbane og vannspill.

Nytt kaianlegg på Indre Mølen - del 2

Halden kommune skal bygge nytt kaianlegg på Halden havn. Arbeidet starter mandag 24.august og varer ut året 2020. Prosjektet omfatter Indre Mølen brygge. 

Gangvei ved Hovsveien

Halden kommune skal bygge nytt fortau langs Hovsveien for å bedre tryggheten for fotgjengere. 

Overvann - Knardal og Skippergata

Halden kommune skal i løpet av 2020 legge en overvannsledning fra Knardalsveien ned til Pyntestredet, over Tønne Huitfeldts plass og ut i havnebassenget. For å unngå å stenge trafikken flere ganger, bygges det samtidig nytt fortau i Knardalsbakken.

Ny gjenvinningsstasjon på Rokke med ny adgangskontroll

I september 2020 åpner en helt ny gjenvinningsstasjon på Rokke avfallsanlegg for private husholdninger. Samtidig innføres en ny type adgangskontroll for å sikre at privatpersoner i Halden skal få lavest mulig kostnad. 

Nytt havnekontor

Halden havn har fått nytt kontorbygg. Det er et viktig løft for alle som jobber på havna – både kommunens egne ansatte og våre kunder.