Avsluttede prosjekter

Ny strømledning i Busterudkleiva

Strømleverandøren Elvia skal legge en ny hovedledning for strøm for å sikre strømtilførsel til Halden sentrum. Arbeidet vil påvirke trafikken blant annet i Busterudkleiva.

Vann og avløp - Roseveien

Halden kommune har sanert eksisterende vann- og avløpsledninger i Roseveien. Anleggsområdet besto av et boligfelt og berørte gater var Roseveien og Heiderødveien. 

Vann og avløp -Stubberudveien, Furuboveien og Oskleiva

Halden kommune sanerer eksisterende vann- og avløpsledninger. Dette prosjektet startet opp i mars 2021, og skal pågå frem til desember 2021.

Vann og avløp - Ole Dahls og Major Forbusgate

Halden kommune skal i løpet av 2019/2020 oppgradere vann- og avløpsledninger i Ole Dahlsgate og Major Forbusgate. Anleggsarbeidet starter 5. august 2019.

Vann og avløp - Oskleiva og Fjellstua

Halden kommune skal i løpet av høsten 2020 og starten på 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Oskleiva og Fjellstua. Anleggsarbeidet starter i august.

Vann og avløp - Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien

Halden kommune skal fra høsten 2020 til sommeren 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien og nærliggende områder. Anleggsarbeidet startet 9. november 2020.

Vann - ringledning fra Bergsmoen til Torpum og Justisveien

Halden kommune fortsetter nå med de siste parsellene på ringledningsprosjektet. Arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden er i siste fase og skal sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​

Oppgradering av Busterudparken

Halden kommune skal i 2019 starte arbeidet med å oppgradere Busterudparken med skøytebane, bowlsbane og vannspill.

Nytt kaianlegg på Indre Mølen - del 2

Halden kommune skal bygge nytt kaianlegg på Halden havn. Arbeidet starter mandag 24.august og varer ut året 2020. Prosjektet omfatter Indre Mølen brygge. 

Gangvei ved Hovsveien

Halden kommune skal bygge nytt fortau langs Hovsveien for å bedre tryggheten for fotgjengere.