Pågående prosjekter

Vann og avløp - Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien

Halden kommune skal fra høsten 2020 til sommeren 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien og nærliggende områder. Anleggsarbeidet startet 9. november 2020.

Vann og avløp - Oskleiva og Fjellstua

Halden kommune skal i løpet av høsten 2020 og starten på 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Oskleiva og Fjellstua. Anleggsarbeidet starter i august.

Vann og avløp - Glenne

Halden kommune har siden 2015 jobbet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Glenne og Låby. Arbeidet i dette området vil pågå i flere år. 

Vann og avløp - Solliveien Hofgårdløkkveien Løvveien

Halden kommune skal gjennom store deler av 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Solliveien, Hofgårdløkkveien, Løvveien og nærliggende områder. Anleggsarbeidet starter i desember 2020.

Vann og avløp - Karl Johans og Oscarsgate

Halden kommune skal i løpet av 2020 og 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Oscars gate og Karl Johansgate samt flere sidegater. Arbeidene ved Fisketorget er også en del av dette prosjektet som startet 9. mars 2020.

Nytt vannbehandlingsanlegg Asak

Halden kommune skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Asak. Dette anlegget skal være reservevannbehandlingsanlegg for anlegget ved Lille Erte. Slik blir leveringen av drikkevann enda sikrere enn tidligere.

Vann - ringledning fra Bergsmoen til Torpum og Justisveien

Halden kommune fortsetter nå med de siste parsellene på ringledningsprosjektet. Arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden er i siste fase og skal sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​

Ombygging av helsehuset

Halden kommune skal i 2020 og 2021 gjennomføre en omfattende ombygging av Helsehuset. I tillegg til at bygget skal moderniseres, skal flere helsetjenester samles her. 

Nye boliger i Aspeveien

Halden kommune skal bygge 10 boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Aspeveien. Anleggsarbeidet vil foregå i Aspeveien 1 som er den gamle helikoptertomten ved Halden helsehus. 

Os Allé 3 - ombygging av tidligere Halden storsenter

Halden kommune skal samle bibliotek, kino og flere andre virksomheter i Os allé 3 - tidligere Halden storsenter. Dette er en del av områdeløft nord.

Nytt kaianlegg på Indre Mølen - del 2

Halden kommune skal bygge nytt kaianlegg på Halden havn. Arbeidet starter mandag 24.august og varer ut året 2020. Prosjektet omfatter Indre Mølen brygge. 

Vann og avløp - Bakke

Halden kommune startet våren 2019 arbeidet med å koble hus og hytter på Bakke og Liholt til renseanlegget i Remmendalen.