Pågående prosjekter

Vann og avløp - Asakveien, Ekornveien, Ulvåsveien

I februar 2022 starter jobben med å oppgradere vann- og avløpsledninger i Asakveien, Ekornveien og Ulvåsveien.

Ny strømledning i Busterudkleiva

Strømleverandøren Elvia skal legge en ny hovedledning for strøm for å sikre strømtilførsel til Halden sentrum. Arbeidet vil påvirke trafikken blant annet i Busterudkleiva.

Vann og avløp - Atomveien, Stubberudveien, Kaisaveien

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Atomveien, samt en del av Stubberudveien og en del av Kaisaveien. Arbeidet starter i Stubberudveien. 

Vann og avløp - Busterudkleiva og Søsterveien

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger på strekningen Busterudkleiva-Båstadlundveien-Søsterveien. Arbeidet skal gjøres i to etapper. Første del utføres våren 2022. 

Ny brannstasjon

Halden kommune skal bygge ny brannstasjon på Remmen. Arbeidet starter med hogst og arkeologiske utgravinger. Selve byggingen starter høsten 2022. 

Vann og avløp - Hovsveien

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Hovsveien. Derfor vil Hovsveien bli lysregulert og det vil bli trafikale utfordringer mens dette prosjektet pågår gjennom store deler av 2022. 

Vann og avløp - Busterudgata

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Busterudgata, Jacob Stuarts gate, Niels Stubs gate og noen sidegater. Dette prosjektet starter i januar 2022 og vil pågå frem til høsten 2023.

Vann og avløp - sentrum syd

Halden kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i mange gater på sydsiden. Arbeidet startet i Borgergata i oktober 2021 og vil gjøres etappevis. 

Vann og avløp - Glenne

Halden kommune har siden 2015 jobbet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Glenne og Låby. Arbeidet i dette området vil pågå i flere år. 

Tidslinje for ny skole og idrettshall på Os

Prosessen med å realisere en ny skole og idrettsanlegg på Os startet helt tilbake i 2014. Her er de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole snart kan bygges.

Ny skole og idrettshall på Os

Os skole skal gjøres om til en moderne og universelt utformet skole for 1. – 7. trinn. Ved skolen skal det også bygges ny idrettshall og basishall.

Vann og avløp -Stubberudveien, Furuboveien og Oskleiva

Halden kommune sanerer eksisterende vann- og avløpsledninger. Dette prosjektet startet opp i mars 2021, og skal pågå frem til desember 2021.

Vann og avløp - Brattlibanen

Halden kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i området rundt Brattlibanen øverst i Schultzedalen. 

Ombygging av helsehuset

Halden kommune skal fra 2020 til 2022 gjennomføre en omfattende ombygging av Helsehuset. I tillegg til at bygget skal moderniseres, skal flere helsetjenester samles her. 

Nytt vannbehandlingsanlegg Asak

Halden kommune bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Asak. Dette anlegget skal være reservevannbehandlingsanlegg for anlegget ved Lille Erte. Slik blir leveringen av drikkevann enda sikrere enn tidligere.

Vann og avløp - Solliveien Hofgårdløkkveien Løvveien

Halden kommune skal gjennom store deler av 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Solliveien, Hofgårdløkkveien, Løvveien og nærliggende områder.

Vann og avløp - Bakke

Halden kommune startet våren 2019 arbeidet med å koble hus og hytter på Bakke og Liholt til renseanlegget i Remmendalen. 

Vann og avløp - Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien

Halden kommune skal fra høsten 2020 til sommeren 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien og nærliggende områder. Anleggsarbeidet startet 9. november 2020.