Pågående prosjekter

Vann og avløp - Halden sparebank

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i området rundt Sparebank1 Østfold-Akershus (Halden sparebank) ved Wiels plass.

Ny gangbro på Os

Det skal bygges ny gangbro på Os. Broen skal krysse Haakon VIIs vei ved Halden arena, på samme sted som tidligere gangbro. Anleggsarbeidet starter i april.

Vann og avløp - Busterudkleiva og Søsterveien

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger på strekningen Busterudkleiva-Båstadlundveien-Søsterveien. Arbeidet skal gjøres i to etapper. Første del ble utført i 2022, mens oppstart for del 2 foreløpig ikke er avklart. 

Vann og avløp - Næridsrød

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Næridsrødveien, Fjellknattveien og Toppveien. 

Tidslinje for ny skole og idrettshall på Os

Prosessen med å realisere en ny skole og idrettsanlegg på Os startet helt tilbake i 2014. Her er de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole snart kan bygges.

Ny brannstasjon

Halden kommune skal bygge ny brannstasjon på Remmen. 

Ny skole og idrettshall på Os

Os skole skal gjøres om til en moderne og universelt utformet skole for 1. – 7. trinn. Ved skolen bygges også Halden arena med idrettshall og turnhall.

Vann og avløp - Busterudgata

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Busterudgata, Jacob Stuarts gate, Niels Stubs gate og noen sidegater. Dette prosjektet starter i januar 2022 og vil pågå frem til høsten 2023.

Vann og avløp - Glenne

Halden kommune har siden 2015 jobbet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Glenne og Låby. Arbeidet i dette området vil pågå i flere år.